Styrelse

Senast uppdaterad 7 oktober 2021.

ORDFÖRANDE

Kjell Wengbrand
Laxöringen 1084
Telefon:
0705-316222

SEKRETARARE

Thorvald Carnåsen
Knoten 143
Telefon:
0761-412401

KASSÖR

Gunnar Antonsson
Laxöringen 1169
Telefon:
0706-655525

LEDAMOT

Elisabeth Olsson
Knoten 30
Telefon:
0708-294960

LEDAMOT

Charlotte Stålborn
Båtsmannen 19
Telefon:
0761-101086

Valberedning

SAMMANKALLANDE

Anders Lorentzon
Knoten 107
Tel: 0768-369929
anders.lorentzon@dnb.se

LEDAMOT

Helena Svensson
Laxöringen 1187
helena.svensson@dbsschemner.com