Kategorier
Uncategorized

Handikapptoaletterna

Inför säsongen 2024 har vi reviderat tillgången till handikapptoaletten, vilket innebär att några medlemmar har blivit av med denna behörighet. Om du vill ha tillgång till handikapp så hör av dig till styrelsen och ange av vilken anledning du behöver denna tillgång

Kategorier
Uncategorized

ÖPPETHÅLLANDE 2024

Styrelsen

Varmt välkomna till säsongen 2024 och till våra uppfräschade och iordningsställda servicebyggnader.

Vi öppnar anläggningarna den 25 mars 2024 och stänger ner den 4/11 2024.

Ang. koder i Tallyweb-systemet

Vi har uppdagat att det förekommit otillåtet nyttjande av den fyrsiffriga koden som är knuten till resp. Tallyweb-konto. Var rädd om koden eftersom den även kan utnyttjas för att köpa varmvatten och meddela oss om ni vill byta kod eller ta bort den helt.

Handikapptoaletten på Laxöringen

Vi har under vintern åtgärdat avloppsproblem men återställandet i form av asfaltering framför handikapptoaletten återstår. Kommer att åtgärdas inom kort.

Priser för varmvatten under 2024

Disk och dusch 4 kr för 2 minuter

Tvättmaskin och tumlare 10 kr för 20minuter

Fixardagen 2024

Denna kommer att gå av stapeln den 25 maj 2024. Kontakta gärna Thorvald Carnåsen om du vet om någon åtgärd som skulle kunna åtgärdas denna dag.

Stugnummer

För att underlätta identifiering av resp. stuga ska det finnas ett utvändigt stugnummer på varje stuga.

Kategorier
Uncategorized

Öppning och stängning 2024

Vi kommer i år att öppna anläggningen den 25 mars

Stängningen till hösten kommer att bli v 45

Kategorier
Uncategorized

Laxöringen

Duschen på handikapptoaletten är ur funktion. Går bra att använda den på Knoten.

Vi har upptäckt att obehöriga har kommit över koder till Serviceanläggningen. Misstänker ni att någon använder er kod så hör av er för byte av kod

Kategorier
Information från styrelsen

Stängning 2023

Vi stänger anläggningen den 1 okt.

Vi kommer att påbörja ett arbete med att ta upp värmekanaler från apparatrummen och ut till toaletterna/duscharna. Under denna tid kommer enbart handikapptoaletterna att vara öppna.

När arbetet är klart kommer vi att öppna damtoaletten på Laxöringen under vintersäsongen. Vi alla hjälps åt att hålla rent

Damtoan på Lax

Underhållsarbetet är ännu inte riktigt klart så därför har vi ingen datum när vi kan öppna damtoan på Lax

Kategorier
Information från styrelsen

Uppdaterade ordningsregler 2023

Nedan finns uppdaterade ordningsregler som är ändrade efter senaste årsmötet.

Ordningsregler 2023

Kategorier
Information från styrelsen

TallyWebb

Nu äntligen fungerar det att fylla på sitt TallyWebbkonto med hjälp av Swish

Länk till info om TallyWeb – Vattenkonto