Södra Skrea strand

Välkommen till Södra skrea strands stugägarförening!

Vi är en ekonomisk förening som äger och förvaltar de tre sydligaste kvarteren på Skrea Strand i Falkenberg. Kvarterens namn är Laxöringen, Knoten och Båtsmannen och tillsammans är vi 449 medlemmar i föreningen.

Aktuellt

Klicka nedan för att läsa om aktuella händelser och få information från styrelsen.

Kontakt

Klicka nedan för att ta del av kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamoter och valberedning.